Předmět je prvním ze čtyř navazujících bloků pedagogické přípravy v metodické specializaci OSV, která buduje psychosomatickou kondici, pedagogickou kondici a kondici k veřejnému jednání v otevřených situacích. Zároveň klade důraz na sebereflexi pedagogického pracovníka ve zpětné vazbě a reflexi pedagogického jednání ve vztahu k individuální i skupinové dynamice. Cílem metodické specializace je vytvářet osobnostní nastavení budoucích pedagogů pro autentické výchovné působení ve volnočasových aktivitách s jednotlivci i ve skupinách, posilovat osobnostní zralost, která pedagoga disponuje mj. k uplatňování animačních principů (např. v kontextu otevřené práce s mládeží) a obecně k pedagogickému jednání v otevřených či méně strukturovaných situacích. Úvodní blok je seznamovací. Jedná se o praktickou zkušenostní a kondiční výchovu. Cvičení probíhá formou kontinuálních workshopů experimentální dramatiky, dialogického jednání s vnitřními partnery, autorských pokusů čtení textů a pokusů o autorský tvar s přesahem ke kultivaci vlastní sebereflexe. Vzhledem k důrazu na individuální rozvoj schopností jednotlivých studentů se obsah jednotlivých setkání utváří na základě zájmu, důvěry a klimatu ve skupině. Jednotlivé tematické okruhy se mohou prolínat jako průřezové, na základě individuální zkušenosti jednotlivých participantů, a to napříč více semestry. V prvním semestru bude pozornost věnována zejména tématu osobnosti a pedagogické psychologie: osobnost, výchova, zájem, potřeby, postoje, životní sloh, přejímání sociálních perspektiv, heteronomní uvažování, autonomní uvažování, vyšší sentimenty, morální dilemata.
Předmět je prvním ze čtyř navazujících bloků pedagogické přípravy v metodické specializaci OSV, která buduje psychosomatickou kondici, pedagogickou kondici a kondici k veřejnému jednání v otevřených situacích. Zároveň klade důraz na sebereflexi pedagogického pracovníka ve zpětné vazbě a reflexi pedagogického jednání ve vztahu k individuální i skupinové dynamice. Cílem metodické specializace je vytvářet osobnostní nastavení budoucích pedagogů pro autentické výchovné působení ve volnočasových aktivitách s jednotlivci i ve skupinách, posilovat osobnostní zralost, která pedagoga disponuje mj. k uplatňování animačních principů (např. v kontextu otevřené práce s mládeží) a obecně k pedagogickému jednání v otevřených či méně strukturovaných situacích. Úvodní blok je seznamovací. Jedná se o praktickou zkušenostní a kondiční výchovu. Cvičení probíhá formou kontinuálních workshopů experimentální dramatiky, dialogického jednání s vnitřními partnery, autorských pokusů čtení textů a pokusů o autorský tvar s přesahem ke kultivaci vlastní sebereflexe. Vzhledem k důrazu na individuální rozvoj schopností jednotlivých studentů se obsah jednotlivých setkání utváří na základě zájmu, důvěry a klimatu ve skupině. Jednotlivé tematické okruhy se mohou prolínat jako průřezové, na základě individuální zkušenosti jednotlivých participantů, a to napříč více semestry. V prvním semestru bude pozornost věnována zejména tématu osobnosti a pedagogické psychologie: osobnost, výchova, zájem, potřeby, postoje, životní sloh, přejímání sociálních perspektiv, heteronomní uvažování, autonomní uvažování, vyšší sentimenty, morální dilemata.