Předmět je koncipován jako úvod do studia Pedagogiky volného času především pro studenty, kteří jsou absolventy jiného bakalářského studijního programu. Součástí studia předmětu je rovněž práce s cizojazyčnou literaturou. Na tento předmět navazují předměty Formy participace v pedagogice volného času, Rekreace a volný čas z hlediska teologie a Společenské determinanty volného času. U absolventů jiných bakalářských oborů se očekává vlastní iniciativa v doplnění znalostí také z dalších předmětů (Animace jako výchovná metoda apod.).