Předmět je třetím ze čtyř navazujících bloků pedagogické přípravy v metodické specializaci OSV, která buduje psychosomatickou kondici, pedagogickou kondici a kondici k veřejnému jednání v otevřených situacích. Zároveň klade důraz na sebereflexi pedagogického pracovníka ve zpětné vazbě a reflexi pedagogického jednání ve vztahu k individuální i skupinové dynamice. Cílem metodické specializace je vytvářet osobnostní nastavení budoucích pedagogů pro autentické výchovné působení ve volnočasových aktivitách s jednotlivci i ve skupinách, posilovat osobnostní zralost, která pedagoga disponuje mj. k uplatňování animačních principů (např. v kontextu otevřené práce s mládeží) a obecně k pedagogickému jednání v otevřených či méně strukturovaných situacích. Předmět Osobnostně-sociální výchova 3 dále rozvíjí důraz na kultivaci sebereflektování prostřednictvím kontinuálně utvářeného autorského postoje k tvorbě, psaní i čtení, v návaznosti na praktickou zkušenostní a kondiční výchovu. Vzhledem k důrazu na individuální rozvoj schopností jednotlivých studentů se obsah jednotlivých setkání utváří na základě zájmu, důvěry a klimatu ve skupině. Jednotlivé tematické okruhy se mohou prolínat jako průřezové, na základě individuální zkušenosti jednotlivých participantů, a to napříč více semestry. Ve třetím semestru bude pozornost věnována zejména tématům: dialog jako srozumění, hra jako fenomén, formy hry, dramatika ve vývoji kultury, dramatika ve vývoji jedince, autorství jako fenomén, tvorba jako otázka, psychologie jako studium duše, pedagogika jako péče o duši, transcendentní přesahy.
Předmět je třetím ze čtyř navazujících bloků pedagogické přípravy v metodické specializaci OSV, která buduje psychosomatickou kondici, pedagogickou kondici a kondici k veřejnému jednání v otevřených situacích. Zároveň klade důraz na sebereflexi pedagogického pracovníka ve zpětné vazbě a reflexi pedagogického jednání ve vztahu k individuální i skupinové dynamice. Cílem metodické specializace je vytvářet osobnostní nastavení budoucích pedagogů pro autentické výchovné působení ve volnočasových aktivitách s jednotlivci i ve skupinách, posilovat osobnostní zralost, která pedagoga disponuje mj. k uplatňování animačních principů (např. v kontextu otevřené práce s mládeží) a obecně k pedagogickému jednání v otevřených či méně strukturovaných situacích. Předmět Osobnostně-sociální výchova 3 dále rozvíjí důraz na kultivaci sebereflektování prostřednictvím kontinuálně utvářeného autorského postoje k tvorbě, psaní i čtení, v návaznosti na praktickou zkušenostní a kondiční výchovu. Vzhledem k důrazu na individuální rozvoj schopností jednotlivých studentů se obsah jednotlivých setkání utváří na základě zájmu, důvěry a klimatu ve skupině. Jednotlivé tematické okruhy se mohou prolínat jako průřezové, na základě individuální zkušenosti jednotlivých participantů, a to napříč více semestry. Ve třetím semestru bude pozornost věnována zejména tématům: dialog jako srozumění, hra jako fenomén, formy hry, dramatika ve vývoji kultury, dramatika ve vývoji jedince, autorství jako fenomén, tvorba jako otázka, psychologie jako studium duše, pedagogika jako péče o duši, transcendentní přesahy.