Předmět je ve své úvodní části zaměřen na ujasnění pojmu "animace". Podrobněji se probírá pojetí sociálně-kulturní a kulturní animace, tak jak je chápáno ve frankofonní oblasti (Francie, Švýcarsko). Převážná část předmětu je věnována kulturní animaci v pojetí italských křesťanských pedagogů (animazione culturale). Toto pojetí umožňuje rozvíjet animaci jako integrální pedagogickou metodu.
Předmět je ve své úvodní části zaměřen na ujasnění pojmu "animace". Podrobněji se probírá pojetí sociálně-kulturní a kulturní animace, tak jak je chápáno ve frankofonní oblasti (Francie, Švýcarsko). Převážná část předmětu je věnována kulturní animaci v pojetí italských křesťanských pedagogů (animazione culturale). Toto pojetí umožňuje rozvíjet animaci jako integrální pedagogickou metodu.
Předmět je ve své úvodní části zaměřen na ujasnění pojmu "animace". Podrobněji se probírá pojetí sociálně-kulturní a kulturní animace, tak jak je chápáno ve frankofonní oblasti (Francie, Švýcarsko). Převážná část předmětu je věnována kulturní animaci v pojetí italských křesťanských pedagogů (animazione culturale). Toto pojetí umožňuje rozvíjet animaci jako integrální pedagogickou metodu.