Předmět se zabývá oblastí asistivních technologií v sociální práci. Asistivní technologie přispívají ke zlepšení fyzických a duševních funkcí uživatelů, k jejich participaci na společenském životě či zmírňují negativní vlivy okolí a podporují nezávislost a sebeúctu uživatelů. Na druhou stranu, nevhodné využití těchto technologií může atakovat lidskou důstojnost a působit proti sociální inkluzi. Záměrem předmětu je provést studenta těmito tématy převážně v praktickém prostředí organizací, které s asistivními technologiemi pracují a poskytují je svým uživatelům.