Aktivní týmová práce na seminářích; zpracování a prezentace referátu na zadané téma (ve skupině). Vypracovaný ŠVP pro zájmové vzdělávání (ve skupině) a jeho prezentace. Závěrečné kolokvium.