Cílem je senzibilizace účastníků pro spirituální projevy člověka a uschopnění k adekvátnímu posouzení těchto projevů - v úctě a respektu k světonázorovému a náboženskému zaměření každého jedince. V teoretické části budeme vycházet zejména ze současných studií na toto téma. V praktické části budou studenti analyzovat náboženská, příp. specificky křesťanská témata či symboly ve vybraných projevů kultury mládeže.