Studenti se v předmětu seznámí s vývojem morálního myšlení v dílech J. Piageta, L. Kohlberga, E. Eriksona, C. Gilliganové, s pohledem na morálku J. Haidta. Na základě těchto teorií dovedou vysvětlit etická dilemata a motivace a postoje v různých stádiích ontogeneze člověka. Studenti si v rámci předmětu osvojí či upevní tyto odborné znalosti a dovednosti: - znalosti teorie psychického vývoje z hlediska morálních postojů; - dovednosti: porozumět ontogenezi člověka z pohledu etiky, umět vysvětlit etická dilemata, motivace a postoje v různých vývojových stádiích.
Studenti se v předmětu seznámí s vývojem morálního myšlení v dílech J. Piageta, L. Kohlberga, E. Eriksona, C. Gilliganové, s pohledem na morálku J. Haidta. Na základě těchto teorií dovedou vysvětlit etická dilemata a motivace a postoje v různých stádiích ontogeneze člověka. Studenti si v rámci předmětu osvojí či upevní tyto odborné znalosti a dovednosti: - znalosti teorie psychického vývoje z hlediska morálních postojů; - dovednosti: porozumět ontogenezi člověka z pohledu etiky, umět vysvětlit etická dilemata, motivace a postoje v různých vývojových stádiích.
Studenti se v předmětu seznámí s vývojem morálního myšlení v dílech J. Piageta, L. Kohlberga, E. Eriksona, C. Gilliganové, s pohledem na morálku J. Haidta. Na základě těchto teorií dovedou vysvětlit etická dilemata a motivace a postoje v různých stádiích ontogeneze člověka. Studenti si v rámci předmětu osvojí či upevní tyto odborné znalosti a dovednosti: - znalosti teorie psychického vývoje z hlediska morálních postojů; - dovednosti: porozumět ontogenezi člověka z pohledu etiky, umět vysvětlit etická dilemata, motivace a postoje v různých vývojových stádiích.