Předmět je součástí bloku pedagogické přípravy se zaměřením na oblast osobnostně sociální výchovy, která buduje psychosomatickou kondici, pedagogickou kondici a kondici k veřejnému jednání v otevřených situacích. Klade důraz na sebereflexi pedagogického pracovníka ve zpětné vazbě a na reflexi pedagogického jednání ve vztahu k individuální i skupinové dynamice. Cílem je vytvářet osobnostní nastavení budoucích pedagogů pro autentické výchovné působení při práci s jednotlivci i skupinami a posilovat osobnostní zralost, která pedagoga disponuje k pedagogickému jednání v otevřených či méně strukturovaných situacích.