Cílem kurzu je uvedení do problematiky estetické výchovy (výchovy k umění uměním), která je chápána jako teoretická aplikovaná disciplína s výrazným interdisciplinárním charakterem. Jejím cílem je receptivní a aktivní estetickovýchovné působení na studenty v oborech blízkých umění (výtvarná, hudební, dramatická, literární, filmová a mediální výchova). Studenti si osvojí základní teoretické znalosti a praktické dovednosti a schopnosti z estetiky a estetické výchovy.
Cílem kurzu je uvedení do problematiky estetické výchovy (výchovy k umění uměním), která je chápána jako teoretická aplikovaná disciplína s výrazným interdisciplinárním charakterem. Jejím cílem je receptivní a aktivní estetickovýchovné působení na studenty v oborech blízkých umění (výtvarná, hudební, dramatická, literární, filmová a mediální výchova). Studenti si osvojí základní teoretické znalosti a praktické dovednosti a schopnosti z estetiky a estetické výchovy.
Cílem kurzu je uvedení do problematiky estetické výchovy (výchovy k umění uměním), která je chápána jako teoretická aplikovaná disciplína s výrazným interdisciplinárním charakterem. Jejím cílem je receptivní a aktivní estetickovýchovné působení na studenty v oborech blízkých umění (výtvarná, hudební, dramatická, literární, filmová a mediální výchova). Studenti si osvojí základní teoretické znalosti a praktické dovednosti a schopnosti z estetiky a estetické výchovy.
Cílem kurzu je uvedení do problematiky estetické výchovy (výchovy k umění uměním), která je chápána jako teoretická aplikovaná disciplína s výrazným interdisciplinárním charakterem. Jejím cílem je receptivní a aktivní estetickovýchovné působení na studenty v oborech blízkých umění (výtvarná, hudební, dramatická, literární, filmová a mediální výchova). Studenti si osvojí základní teoretické znalosti a praktické dovednosti a schopnosti z estetiky a estetické výchovy.