Předmět je zaměřen na problematiku vlivu prostředí na výchovu jedince a na porozumění socializačním výzvám během všech životních etap. Cílem je seznámit studenty s typologií prostředí a jejich dílčími charakteristikami tak, aby byli  schopni prostředí analyzovat a reagovat na jeho specifika. Dalším cílem je analyzovat faktory, které mohou ohrožovat optimální rozvoj osobnosti a seznámit studenty s aktuálními tématy sociální pedagogiky. Důraz je kladen na porozumění interdisciplinaritě sociální pedagogiky jako vědy. Nedílnou součástí předmětu je samostatná práce s audiovizuálními materiály s následnou reflexí.