Blok dějin výtvarné kultury a muzických umění - ranně křesťanské, románské, gotické, renesanční a barokní umění v evropském kontextu a v Českých zemích - doplněné o vztahové průniky do klasicismu, romantismu a moderního umění 20. století. Duchovní kořeny, ideové kódy, ikonografie a stylový charakter uměleckých děl spojených převážně s křesťanstvím. Modely vnímání a interpretace umění minulosti. Trvalé hledání vztahů k současnému životu, umění a myšlenkovým paradigmatům dneška. Hlubší teoretické, historické a praktické poznání umění jako historické vizuální reality. Blok dějin literatury podává pohled na světovou a českou literaturu z hlediska literárních i mimoliterárních souvislostí. Obsahuje základy literární historie, teorie a kritiky, kulturní a společenský přehled, informace o dobových skutečnostech, autorech a jejich tvorbě, poukazuje na žánrovou a tematickou pestrost - vše s důrazem na vybraná díla křesťanské literární tradice.
Blok dějin výtvarné kultury a muzických umění - ranně křesťanské, románské, gotické, renesanční a barokní umění v evropském kontextu a v Českých zemích - doplněné o vztahové průniky do klasicismu, romantismu a moderního umění 20. století. Duchovní kořeny, ideové kódy, ikonografie a stylový charakter uměleckých děl spojených převážně s křesťanstvím. Modely vnímání a interpretace umění minulosti. Trvalé hledání vztahů k současnému životu, umění a myšlenkovým paradigmatům dneška. Hlubší teoretické, historické a praktické poznání umění jako historické vizuální reality. Blok dějin literatury podává pohled na světovou a českou literaturu z hlediska literárních i mimoliterárních souvislostí. Obsahuje základy literární historie, teorie a kritiky, kulturní a společenský přehled, informace o dobových skutečnostech, autorech a jejich tvorbě, poukazuje na žánrovou a tematickou pestrost - vše s důrazem na vybraná díla křesťanské literární tradice.
Blok dějin výtvarné kultury a muzických umění - ranně křesťanské, románské, gotické, renesanční a barokní umění v evropském kontextu a v Českých zemích - doplněné o vztahové průniky do klasicismu, romantismu a moderního umění 20. století. Duchovní kořeny, ideové kódy, ikonografie a stylový charakter uměleckých děl spojených převážně s křesťanstvím. Modely vnímání a interpretace umění minulosti. Trvalé hledání vztahů k současnému životu, umění a myšlenkovým paradigmatům dneška. Hlubší teoretické, historické a praktické poznání umění jako historické vizuální reality. Blok dějin literatury podává pohled na světovou a českou literaturu z hlediska literárních i mimoliterárních souvislostí. Obsahuje základy literární historie, teorie a kritiky, kulturní a společenský přehled, informace o dobových skutečnostech, autorech a jejich tvorbě, poukazuje na žánrovou a tematickou pestrost - vše s důrazem na vybraná díla křesťanské literární tradice.
Blok dějin výtvarné kultury a muzických umění - ranně křesťanské, románské, gotické, renesanční a barokní umění v evropském kontextu a v Českých zemích - doplněné o vztahové průniky do klasicismu, romantismu a moderního umění 20. století. Duchovní kořeny, ideové kódy, ikonografie a stylový charakter uměleckých děl spojených převážně s křesťanstvím. Modely vnímání a interpretace umění minulosti. Trvalé hledání vztahů k současnému životu, umění a myšlenkovým paradigmatům dneška. Hlubší teoretické, historické a praktické poznání umění jako historické vizuální reality. Blok dějin literatury podává pohled na světovou a českou literaturu z hlediska literárních i mimoliterárních souvislostí. Obsahuje základy literární historie, teorie a kritiky, kulturní a společenský přehled, informace o dobových skutečnostech, autorech a jejich tvorbě, poukazuje na žánrovou a tematickou pestrost - vše s důrazem na vybraná díla křesťanské literární tradice.