Cílem kurzu je rozvoj znalostí a dovedností pro práci s uměleckým literárním textem v rámci pedagogiky volného času. Důraz je kladen na rozvoj aktivity, kreativity, komunikace, samostatného kritického myšlení, schopnosti spolupráce a na celkový rozvoj osobnosti včetně utváření subjektivního kritického estetického soudu.
Cílem kurzu je rozvoj znalostí a dovedností pro práci s uměleckým literárním textem v rámci pedagogiky volného času. Důraz je kladen na rozvoj aktivity, kreativity, komunikace, samostatného kritického myšlení, schopnosti spolupráce a na celkový rozvoj osobnosti včetně utváření subjektivního kritického estetického soudu.
Cílem kurzu je rozvoj znalostí a dovedností pro práci s uměleckým literárním textem v rámci pedagogiky volného času. Důraz je kladen na rozvoj aktivity, kreativity, komunikace, samostatného kritického myšlení, schopnosti spolupráce a na celkový rozvoj osobnosti včetně utváření subjektivního kritického estetického soudu.
Cílem kurzu je rozvoj znalostí a dovedností pro práci s uměleckým literárním textem v rámci pedagogiky volného času. Důraz je kladen na rozvoj aktivity, kreativity, komunikace, samostatného kritického myšlení, schopnosti spolupráce a na celkový rozvoj osobnosti včetně utváření subjektivního kritického estetického soudu.