V současné společnosti je zřejmý inkluzivní trend, díky němuž se do běžného života zapojuje stále více osob se zdravotním postižením nebo znevýhodněním. V oblasti výchovy a vzdělávání s sebou inkluze přináší zvýšené nároky na rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků. Cílem povinně volitelného předmětu Volnočasové aktivity osob se zdravotním postižením je prohloubit teoretické poznatky studentů získané v předmětu Speciální pedagogika. Na první kolektivní konzultaci se studenti aktivním přístupem seznámí se specifiky trávení volného času osob s postižením nebo znevýhodněním. Při druhé kolektivní konzultaci budou prezentovat vlastní zkušenosti ze svého okolí. Z konkrétních případů pak vyvodí vhodná doporučení pro volnočasové aktivity osob se zdravotním znevýhodněním.