Předmět je zaměřen zejména na otázky vlivu prostředí na edukaci jedince a obecně na jeho socializaci. Pro studenty oboru Pedagogika volného času je v tomto ohledu stěžejní seznámit se s typologií prostředí a jejich dílčími charakteristikami tak, aby byli následně ve své pedagogické praxi schopni prostředí analyzovat a reagovat na jeho specifika při plánování edukačních cílů a výchovných metod i při vlastní realizaci aktivit.