Předmět uvádí do pedagogických myšlenek a koncepcí významných filozofů/pedagogů minulosti a současnosti, a to skrze přehled soudobých koncepcí výchovy a vzdělávání v jejich historické perspektivě. Cílem předmětu je podněcovat studenty (budoucí pedagogy) k hlubšímu promýšlení hodnotových východisek rozmanitých pojetí výchovy a vzdělávání a vést je k vědomému utváření vlastního zdůvodněného "pedagogického kréda", resp. k reflexi ideové dimenze vlastního pedagogického myšlení (pojetí cílů, smyslu a hodnot), jež je východiskem pedagogického jednání.