Cílem předmětu je hledat společně s posluchači styčné body mezi zvěstí evangelia a autentickými hodnotami, které souvisí s rozvojem svobodného využití volného času. Posluchači se seznámí jak s teologickou reflexí výše uvedených aspektů, tak s některými základními postoji teologů k problematice volného času.