Předmět nabízí základní vhled do problematiky českého muzejnictví a vnitřního chodu různých typů muzeí se zvláštním zřetelem k nezbytné informační výbavě a potřebám muzejního pedagoga a do problematiky oboru muzejní pedagogiky. Cílem je porozumění odborným pojmům a základním tendencím a podobám muzejní edukace.