Cílem kurzu je intencionální zaměření na rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti, jež jsou pojímány jako důležité součásti vzdělávání a výchovy ve volném čase a také jako nezbytné podmínky celkové vzdělanosti. Kurz se zaměřuje na pochopení jednotlivých rovin čtenářské gramotnosti, identifikaci a percepci dílčích dovedností, volbu vhodných metod (zejm. RWCT) a didaktického potenciálu různých typů textů. Dále se soustřeďuje na práci s konkrétními texty, u nichž rozvijí vhodné volnočasové literární aktivity.
Cílem kurzu je intencionální zaměření na rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti, jež jsou pojímány jako důležité součásti vzdělávání a výchovy ve volném čase a také jako nezbytné podmínky celkové vzdělanosti. Kurz se zaměřuje na pochopení jednotlivých rovin čtenářské gramotnosti, identifikaci a percepci dílčích dovedností, volbu vhodných metod (zejm. RWCT) a didaktického potenciálu různých typů textů. Dále se soustřeďuje na práci s konkrétními texty, u nichž rozvijí vhodné volnočasové literární aktivity.