Cílem předmětu je aplikace náboženských perspektiv v konkrétních edukačních dějích, zejm. v prostředí školy a církve. Student získá vhled do současných trendů v náboženské edukaci v České republice i v zahraničí. Porozumí specifikům cílových skupin, s nimiž se ve své nábožensko-pedagogické praxi dnešní učitel či katecheta setkávají. Umí teoreticky aplikovat vybrané metody a didaktické postupy náboženské pedagogiky a dokáže je objektivně přizpůsobovat potřebám a specifikům svých adresátů.