Seznámení se základy pastorální teologie mládeže. Východiskem je situace mládeže v současné společnosti a její reflexe z hlediska židovsko-křesťanské tradice. Těžištěm je diakonické pojetí pastorace mládeže, které vychází z pochopení místa církve v dnešním světě.
Seznámení se základy pastorální teologie mládeže. Východiskem je situace mládeže v současné společnosti a její reflexe z hlediska židovsko-křesťanské tradice. Těžištěm je diakonické pojetí pastorace mládeže, které vychází z pochopení místa církve v dnešním světě.
Seznámení se základy pastorální teologie mládeže. Východiskem je situace mládeže v současné společnosti a její reflexe z hlediska židovsko-křesťanské tradice. Těžištěm je diakonické pojetí pastorace mládeže, které vychází z pochopení místa církve v dnešním světě.
Seznámení se základy pastorální teologie mládeže. Východiskem je situace mládeže v současné společnosti a její reflexe z hlediska židovsko-křesťanské tradice. Těžištěm je diakonické pojetí pastorace mládeže, které vychází z pochopení místa církve v dnešním světě.