Předmět je součástí předmětů (hudební, výtvarná, dramatická výchova), které umožňují studentům získat zkušenosti jak výchovně působit ve volnočasových aktivitách s jednotlivci, ve skupinách, celé společnosti