Studenti získají základní přehled v oboru pedagogické psychologie a prohloubí předchozí poznatky základních psychologických oborů, v uspořádání daném požadavky profese pedagoga volného času, a to nejen s ohledem na děti a mládež, ale na celoživotní proces vzdělávání. Akcentován bude fenomenologický přístup ke klíčovým jevům pedagogické profese v kontextu volného času.
Studenti získají základní přehled v oboru pedagogické psychologie a prohloubí předchozí poznatky základních psychologických oborů, v uspořádání daném požadavky profese pedagoga volného času, a to nejen s ohledem na děti a mládež, ale na celoživotní proces vzdělávání. Akcentován bude fenomenologický přístup ke klíčovým jevům pedagogické profese v kontextu volného času.
Studenti získají základní přehled v oboru pedagogické psychologie a prohloubí předchozí poznatky základních psychologických oborů, v uspořádání daném požadavky profese pedagoga volného času, a to nejen s ohledem na děti a mládež, ale na celoživotní proces vzdělávání. Akcentován bude fenomenologický přístup ke klíčovým jevům pedagogické profese v kontextu volného času.