Předmět je koncipován jako úvod do studia Pedagogiky volného času především pro studenty, kteří jsou absolventy jiného bakalářského studijního programu. Součástí studia předmětu je rovněž práce s cizojazyčnou literaturou. Na tento předmět navazují předměty Formy participace v pedagogice volného času, Rekreace a volný čas z hlediska teologie a Společenské determinanty volného času. U absolventů jiných bakalářských oborů se očekává vlastní iniciativa v doplnění znalostí také z dalších předmětů (Animace jako výchovná metoda apod.).
Předmět je koncipován jako úvod do studia Pedagogiky volného času především pro studenty, kteří jsou absolventy jiného bakalářského studijního programu. Součástí studia předmětu je rovněž práce s cizojazyčnou literaturou. Na tento předmět navazují předměty Formy participace v pedagogice volného času, Rekreace a volný čas z hlediska teologie a Společenské determinanty volného času. U absolventů jiných bakalářských oborů se očekává vlastní iniciativa v doplnění znalostí také z dalších předmětů (Animace jako výchovná metoda apod.).