Cílem předmětu je uvádět studenta do kontextu prožívání volného času v současné moderní západní společnosti včetně jejich specifických znaků vnímaných z pohledu etických zásad zakotvených v židovsko-křesťanské tradici.
Naučit se hodnotit prožívání volného času jako významné součásti životního stylu současného člověka, a to z hlediska teologické etiky.
Naučit se hodnotit prožívání volného času jako významné součásti životního stylu současného člověka, a to z hlediska teologické etiky.