" Porozumění vychovatelskému povolání z filosofického náhledu " Rozlišení různých výchovných směrů " Analyzování významu a směřování různých výchovných systémů " Kompetentní rozhodování pro nejvhodnější výchovné postupy