Porozumění vychovatelskému povolání z filosofického náhledu

Rozlišení různých výchovných směrů

Analyzování významu a směřování různých výchovných systémů

Kompetentní rozhodování pro nejvhodnější výchovné postupy