Porozumění vychovatelskému povolání z filosofického náhledu Rozlišení různých výchovných směrů Analyzování významu a směřování různých výchovných systémů Kompetentní rozhodování pro nejvhodnější výchovné postupy
Porozumění vychovatelskému povolání z filosofického náhledu Rozlišení různých výchovných směrů Analyzování významu a směřování různých výchovných systémů Kompetentní rozhodování pro nejvhodnější výchovné postupy