Cílem předmětu je aplikace náboženských perspektiv v konkrétních edukačních dějích, zejm. v prostředí školy a církve. Student získá vhled do současných trendů v náboženské edukaci v České republice i v zahraničí. Porozumí specifikům cílových skupin, s nimiž se ve své nábožensko-pedagogické praxi dnešní učitel či katecheta setkávají. Umí teoreticky aplikovat vybrané metody a didaktické postupy náboženské pedagogiky a dokáže je objektivně přizpůsobovat potřebám a specifikům svých adresátů.

Cílem předmětu je aplikace náboženských perspektiv v konkrétních edukačních dějích, zejm. v prostředí školy a církve. Student získá vhled do současných trendů v náboženské edukaci v České republice i v zahraničí. Porozumí specifikům cílových skupin, s nimiž se ve své nábožensko-pedagogické praxi dnešní učitel či katecheta setkávají. Umí teoreticky aplikovat vybrané metody a didaktické postupy náboženské pedagogiky a dokáže je objektivně přizpůsobovat potřebám a specifikům svých adresátů.

1. Změna paradigmat současné společnosti a její vliv na církevní katechezi, v porovnání s náboženskou výchovou na církevních a státních školách.

2. Aktuální témata, cíle a možnosti výzkumu náboženské pedagogiky (ve farní katechezi a ve školní výuce náboženství).

3. Proces hledání a utváření náboženských postojů

4. Osobní a náboženská zkušenost

5. Etické učení v náboženské výchově (základní pojmy, vztah současné společnosti k etickým tématům a k morálce, vývojově psychologické modely rozvoje morálního úsudku, průběh a metody etického učení).

6. Religionistika v náboženské výchově (základní pojmy, postoje současné společnosti ke světovým náboženstvím, metody práce s existenciálními otázkami světových náboženství).

7. Ekumenické perspektivy v prostředí církevních škol

8. Biblické texty a specifické metody práce

9. Metody práce se symbolem

10. Metody práce s estetickými prostředky (výtvarné umění, hudba, literatura).