Stěžejním úkolem předmětu Křesťanské kořeny v evropské kultuře je reflexe hodnot, kterým je věnována péče v evropském duchovním prostředí. Z teologické a filosofické tradice této kultury pak bude odkázáno k rozmanitým přístupům vůči základním hodnotám a zároveň budou představeny jejich jednotící prvky. Absolvent předmětu by tak měl být přiveden k hlubšímu porozumění teologického a filosofického rozměru evropské kultury
Stěžejním úkolem předmětu Křesťanské kořeny v evropské kultuře je reflexe hodnot, kterým je věnována péče v evropském duchovním prostředí. Z teologické a filosofické tradice této kultury pak bude odkázáno k rozmanitým přístupům vůči základním hodnotám a zároveň budou představeny jejich jednotící prvky. Absolvent předmětu by tak měl být přiveden k hlubšímu porozumění teologického a filosofického rozměru evropské kultury