Studenti zvýší vlastní motivaci ke studiu. Studenti získají orientaci v organizaci studijního programu a technických prostředků, které tuto orientaci umožňují. Studenti poznají specifika klimatu fakulty a studia pedagogického obou na teologické fakultě, dále si uvědomí potenciál pedagogického zhodnocování volného času. Studenti porozumí základním rozdílům mezi myšlením sekulárním a náboženským. Studenti se seznámí se základními východisky teologie.