Předmět je úvodním kurzem ke čtyřem navazujícím blokům pedagogické přípravy v metodické specializaci OSV, která buduje psychosomatickou kondici, pedagogickou kondici a kondici k veřejnému jednání v otevřených situacích. Zároveň klade důraz na sebereflexi pedagogického pracovníka ve zpětné vazbě a reflexi pedagogického jednání ve vztahu k individuální i skupinové dynamice. Cílem metodické specializace je vytvářet osobnostní nastavení budoucích pedagogů pro autentické výchovné působení ve volnočasových aktivitách s jednotlivci i ve skupinách, posilovat osobnostní zralost, která pedagoga disponuje mj. k uplatňování animačních principů (např. v kontextu otevřené práce s mládeží) a obecně k pedagogickému jednání v otevřených či méně strukturovaných situacích.