Kurz navazuje na předmět Základy literární a dramatické výchovy. Jeho cílem je prohloubení znalostí a dovedností studentů z literární a dramatické výchovy, které se týkají poznatkové, dovednostní a hodnotové sféry. Obsahem kurzu jsou tradiční i méně tradiční metodické postupy vhodné pro edukační užití. V literární výchově se jedná o práci s textem v mimoškolním výchovně-vzdělávacím procesu. Texty jsou vybrány z umělecké literatury vhodné pro současné děti a mládež. Jsou zaměřeny na problematiku mezilidských vztahů, multikulturní a prosociální výchovu.