Cílem předmětu je orientace studenta v základních zákonitostech psychické činnosti a osobnosti, důkladné osvojení terminologie a vhledu do psychických fenoménů za účelem sebepoznání, aplikace v mezilidských vztazích a v profesní činnosti.
Cílem předmětu je orientace studenta v základních zákonitostech psychické činnosti a osobnosti, důkladné osvojení terminologie a vhledu do psychických fenoménů za účelem sebepoznání, aplikace v mezilidských vztazích a v profesní činnosti.
Cílem předmětu je orientace studenta v základních zákonitostech psychické činnosti a osobnosti, důkladné osvojení terminologie a vhledu do psychických fenoménů za účelem sebepoznání, aplikace v mezilidských vztazích a v profesní činnosti.
Cílem předmětu je orientace studenta v základních zákonitostech psychické činnosti a osobnosti, důkladné osvojení terminologie a vhledu do psychických fenoménů za účelem sebepoznání, aplikace v mezilidských vztazích a v profesní činnosti.