Předmět navazuje na předmět Obecná didaktika. Studenti se v průběhu semestru: - seznámí se základním plánováním, realizací a hodnocením zájmové činnosti - prohloubí znalosti o hře, jakožto didaktickém prostředku
Předmět navazuje na předmět Obecná didaktika. Studenti se v průběhu semestru: - seznámí se základním plánováním, realizací a hodnocením zájmové činnosti - prohloubí znalosti o hře, jakožto didaktickém prostředku
Předmět navazuje na předmět Obecná didaktika. Studenti se v průběhu semestru: - seznámí se základním plánováním, realizací a hodnocením zájmové činnosti - prohloubí znalosti o hře, jakožto didaktickém prostředku
Předmět navazuje na předmět Obecná didaktika. Studenti se v průběhu semestru: - se seznámí se základním plánováním, realizací a hodnocením zájmové činnosti - si prohloubí znalosti o hře, jakožto didaktickém prostředku