Výuka předmětu probíhá v anglickém jazyce. Studenti se seznámí s vybranými oborovými tématy (pedagogika volného času, leisure studies) a související terminologií, zdokonalí se v dovednosti aktivně používat anglický jazyk v diskusi odborného textu.