Studenti se seznámí s vybranými tématy Leisure Studies a související terminologií, zdokonalí se v dovednosti aktivně používat anglický jazyk v diskusi odborného textu.