Cílem předmětu je seznámení se základy pastorální teologie mládeže. Student je na základě absolvování tohoto předmětu schopen zhodnotit vybrané náboženské nebo sociální aktivity organizované církevními subjekty, a to jak z hlediska současné pastorální teologie, tak i z hlediska pedagogiky volného času.
Seznámení se základy pastorální teologie mládeže. Východiskem je situace mládeže v současné společnosti a její reflexe z hlediska židovsko-křesťanské tradice. Těžištěm je diakonické pojetí pastorace mládeže, které vychází z pochopení místa církve v dnešním světě.