Cílem předmětu je umožnit studentům: - seznámit se s principy a obecnou metodologií vědecké práce / pedagogického výzkumu - hlouběji se zaměřit na vybrané téma a zpracovat projekt výzkumu (teoretického nebo empirického), jež by mohl být potenciálně využit pro zpracování diplomové práce