Cílem předmětu je utváření vlastního autentického jednání v otevřené dramatické situaci. Zároveň je kladen důraz na sebereflexi studenta.