Předmět Úvod etické výchovy se zabývá předpoklady etické výchovy, klade otázky po její úloze v rozvoji osobnosti, a to včetně dimenze nadindividuální. Reflexe základů etické výchovy umožní studentům seznámit se s různými pojetími etické výchovy a rozkrýt jejich myšlenkové založení. Jde o filosofickou průpravu se zvláštním zaměřením na rozmanité oblasti etické výchovy. Schopnost realizace vlastní promyšlené koncepce etické výchovy pak student prokáže v navazujícím předmětu Didaktika etické výchovy.