Filosofické předpoklady nauky o volném čase Filosofické předpoklady výzkumu volného času Reflexe struktury lidského bytí Reflexe současného postavení člověka ve světě a ve společnosti Fenomén volného času