Osvojení si základních poznatků z oblasti vývojové a sociální psychologie. Student je na základě těchto nových informací schopen hlubšího a odbornějšího porozumění sociálním interakcím, reakcím a jednání druhých, specifikům jednotlivých vývojových fází, souvislosti mezi individuálním vývojem a současným fungováním jedince ve společnosti.
Osvojení si základních poznatků z oblasti vývojové a sociální psychologie. Student je na základě těchto nových informací schopen hlubšího a odbornějšího porozumění sociálním interakcím, reakcím a jednání druhých, specifikům jednotlivých vývojových fází, souvislosti mezi individuálním vývojem a současným fungováním jedince ve společnosti.
Osvojení si základních poznatků z oblasti vývojové a sociální psychologie. Student je na základě těchto nových informací schopen hlubšího a odbornějšího porozumění sociálním interakcím, reakcím a jednání druhých, specifikům jednotlivých vývojových fází, souvislosti mezi individuálním vývojem a současným fungováním jedince ve společnosti.