Cílem předmětu je umožnit studentům seznámit se s východisky a principy vědecké práce a metodologií pedagogického výzkumu, a to v rámci prvního semestru navazujícího magisterského studia, kdy jsou vedeni k volbě tématu, na něž se hodlají odborně zaměřit v rámci zpracování diplomové práce. Studenti si zvolí téma z okruhu pedagogiky volného času, které se pokusí výzkumně uchopit (formulovat jako výzkumnou otázku a navrhnout postup jejího řešení). Vypracování zápočtového úkolu studenty směřuje k vyjasnění výzkumného zájmu a k postupnému osvojování si metodického uvažování, které je nezbytnou podmínkou pro odborné uchopení zvoleného problému. Vyústěním může být vlastní projekt diplomové práce, cílem nicméně není zpracování projektu, ale porozumění souvisejícím metodologickým principům v rámci absolvování této "cesty" vedoucí ke zpracování záměru diplomové práce.