Předmět je zaměřen na prohlubování a integraci poznatků ze základních psychologických oborů (především z obecné psychologie, psychologie osobnosti a sociální psychologie). Cílem předmětu je schopnost porozumět teorii s oporou o systemizovanou zkušenost s psychickými fenomény a aplikovat zkušenostně získané poznatky do pedagogické praxe.