Předmět je zaměřen na analýzu fenoménu náboženství v kultuře a společnosti a na důsledky, které z toho plynou pro náboženskou edukaci s ohledem na multikulturní a hodnotově pluralitní společnost. Studenti zde prohloubí své stávající znalosti v oblasti náboženské pedagogiky a získají vhled do jejích aktuálních trendů.