Předmět je ve své úvodní části zaměřen na ujasnění pojmu "animace". Podrobněji se probírá pojetí sociálně-kulturní a kulturní animace, tak jak je chápáno ve frankofonní oblasti (Francie, Švýcarsko). Převážná část předmětu je věnována kulturní animaci v pojetí italských křesťanských pedagogů (animazione culturale). Toto pojetí umožňuje rozvíjet animaci jako integrální pedagogickou metodu.