Studenti pochopí roli pedagogiky volného času jako vědního oboru reflektujícího praxi výchovy ve volném čase; znají cíle a principy pedagogiky volného času, dokáží vymezit pedagogiku volného času vzhledem k souvisejícím oborům.
Studenti pochopí roli pedagogiky volného času jako vědního oboru reflektujícího praxi výchovy ve volném čase; znají cíle a principy pedagogiky volného času, dokáží vymezit pedagogiku volného času vzhledem k souvisejícím oborům.
Studenti pochopí roli pedagogiky volného času jako vědního oboru reflektujícího praxi výchovy ve volném čase; znají cíle a principy pedagogiky volného času, dokáží vymezit pedagogiku volného času vzhledem k souvisejícím oborům.