Předmět je zaměřen na analýzu fenoménu náboženství v současné kultuře a společnosti a na důsledky, které z toho plynou pro náboženskou edukaci s ohledem na multikulturní a hodnotově pluralitní společnost. Studenti zde prohloubí své stávající znalosti v oblasti náboženské pedagogiky a získají vhled do aktuálních trendů náboženské edukace.
Předmět je zaměřen na analýzu fenoménu náboženství v současné kultuře a společnosti a na důsledky, které z toho plynou pro náboženskou edukaci s ohledem na multikulturní a hodnotově pluralitní společnost. Studenti zde prohloubí své stávající znalosti v oblasti náboženské pedagogiky a získají vhled do aktuálních trendů náboženské edukace.