Výběrový seminář Pedagogové ve starověku je zaměřen na studium povahy učitelství/vychovatelství v předkřesťanské a rané křesťanské době. Úkolem je porozumět počátkům křesťanské výuky/výchovy a pokusit se o jejich reflexi vzhledem k duchovním potřebám v dnešní době. Tento předmět je praktickým příspěvkem nejen k porozumění pramenům náboženské výchovy, dějin pedagogiky, filosofie výchovy, ale i ke studiu teologie rané církve.