Předmět Výchova zážitkem má tři navazující části (Výchova zážitkem 1, 2 a 3). Výchova zážitkem 2 je založena na podrobném metodickém rozboru absolvovaného kurzu v rámci Výchovy zážitkem 1. Cíle předmětu: Student - naplánuje několikadenní zážitkovou akci - navrhne a obhájí dramaturgickou linku kurzu, která odpovídá navrženým cílům - odliší edukační situace, pro které je vhodné využít zážitkových metod - správně uvede a reflektuje vlastní program.
Předmět Výchova zážitkem má tři navazující části (Výchova zážitkem 1, 2 a 3). Výchova zážitkem 2 je založena na podrobném metodickém rozboru absolvovaného kurzu v rámci Výchovy zážitkem 1. Cíle předmětu: Student - naplánuje několikadenní zážitkovou akci - navrhne a obhájí dramaturgickou linku kurzu, která odpovídá navrženým cílům - odliší edukační situace, pro které je vhodné využít zážitkových metod - správně uvede a reflektuje vlastní program.
Předmět Výchova zážitkem má tři navazující části (Výchova zážitkem 1, 2 a 3). Výchova zážitkem 2 je založena na podrobném metodickém rozboru absolvovaného kurzu v rámci Výchovy zážitkem 1. Cíle předmětu: Student - naplánuje několikadenní zážitkovou akci - navrhne a obhájí dramaturgickou linku kurzu, která odpovídá navrženým cílům - odliší edukační situace, pro které je vhodné využít zážitkových metod - správně uvede a reflektuje vlastní program.
Předmět Výchova zážitkem má tři navazující části. Výchova zážitkem 1 umožňuje studentům získat konkrétní zkušenost s metodikou zážitkových kurzů. Na této zkušenosti staví další části předmětu. Výchova zážitkem 2 je založena na podrobném metodickém rozboru absolvovaného kurzu a Výchova zážitkem 3 ukazuje alternativní pojetí zážitkového přístupu k výchově prostřednictvím expedice, jež staví na poznatcích outdoor education. V rámci jednotlivých pobytových kurzů rozvíjí jejich účastníci svou fyzickou zdatnost, dále kompetenci sociální a kompetenci k řešení problémů; zamýšlí se nad konkrétními tématy kurzů (v závislosti na jejich zaměření).