Cílem kurzu je hlubší uvedení do problematiky pojetí literatury jako součásti procesu výchovy a vzdělávání orientovaného na rozvoj osobnosti. Literatura je pojímána nejen jako prostředek poznání, ale především jako výchovný nástroj sloužící k rozvíjení hodnot, postojů a kompetencí pro život. Těžištěm předmětu je přitom oblast zájmového vzdělávání.
Cílem kurzu je hlubší uvedení do problematiky pojetí literatury jako součásti procesu výchovy a vzdělávání orientovaného na rozvoj osobnosti. Literatura je pojímána nejen jako prostředek poznání, ale především jako výchovný nástroj sloužící k rozvíjení hodnot, postojů a kompetencí pro život. Těžištěm předmětu je přitom oblast zájmového vzdělávání.