Studenti se seznámi s vývojem morálního myšlení v dílech J. Piageta, L. Kohlberga a E. Eriksona.
Studenti se seznámi s vývojem morálního myšlení v dílech J. Piageta, L. Kohlberga a E. Eriksona.